Zakrzewska-VerdugoMagdalena. 2021. Klimat I środowisko Naturalne W Podręcznikach Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Przeznaczonych Dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne 28 (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.05.