Bundza, Iryna, i Chrystyna Nikołajczuk. 2021. Rola Komunikacji Niewerbalnej Podczas Zdalnej Nauki Języka Obcego (na Podstawie Badań Ankietowych). Postscriptum Polonistyczne 28 (2), 1-28. https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.09.