Wójcik-DudekMałgorzata. 2023. Jak Być Ze świata? Zwrot Geologiczny I Polonistyka/Humanistyka Terenowa W Szkole. Postscriptum Polonistyczne 31 (1), 1-21. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.03.