Ochwat, Magdalena. 2023. „Prescriptum. GEOlogos. Edukacja Humanistyczna W Czasach Antropocen”u. Postscriptum Polonistyczne 31 (1), 1-13. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.16.