Skudrzyk, Aldona. 2020. Dyglosja a Proces Socjalizacji. Postscriptum Polonistyczne 23 (1), 229-37. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9789.