Wacławek, Maria. 2020. Przemiany Profilu Partnerki W Stereotypie Dziewczyny. Postscriptum Polonistyczne 20 (2), 209-22. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9920.