Czempka-WewióraM. i GrabońK. (2020) Diagnoza i postępowanie logopedyczne 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Postscriptum Polonistyczne, 19(1), s. 147-161. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10122 (Udostępniono: 4marzec2024).