TamborA. i TamborJ. (2020) „VI Światowy Kongres Polonistów: 
Polonistyka na początku XXI wieku. 
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 
Badania inter- i transdyscyplinarn”e, Postscriptum Polonistyczne, 19(1), s. 317-327. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10147 (Udostępniono: 4marzec2024).