PastuchM. (2020) „Emancypowanie się słów.
Nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjn”e, Postscriptum Polonistyczne, 16(2), s. 31-43. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10210 (Udostępniono: 28styczeń2023).