KisielJ. (2020) „Lechoń homotekstualny. Recenzja książki Barbary Czarneckiej: Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualn”y, Postscriptum Polonistyczne, 16(2), s. 215-224. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10225 (Udostępniono: 3luty2023).