Beattie-SmithG. (2021) Dzienniki szkockie Dorothy Wordsworth: kreacja autorki romantycznej, Postscriptum Polonistyczne, 27(1), s. 51-67. doi: 10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.03.