KowalikowaJ. (2020) Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny, Postscriptum Polonistyczne, 10(2), s. 137-148. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10587 (Udostępniono: 13czerwiec2024).