JanowskaI. (2020) Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego, Postscriptum Polonistyczne, 10(2), s. 177-198. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10591 (Udostępniono: 13czerwiec2024).