AchtelikA. i Niesporek-SzamburskaB. (2020) „Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci 
do nauczania języka polskiego jako drugieg”o, Postscriptum Polonistyczne, 10(2), s. 199-218. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10592 (Udostępniono: 28styczeń2023).