KrawczukA. (2020) „O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki”), Postscriptum Polonistyczne, 10(2), s. 285-301. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10599 (Udostępniono: 13czerwiec2024).