WitoszB. (2020) Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 41-48. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10649 (Udostępniono: 2luty2023).