MasłowskiM. (2020) „Wobec nicości. Miłosz – dysyden”t, Postscriptum Polonistyczne, 7(1), s. 29-46. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10745 (Udostępniono: 3luty2023).