Dembińska-PawelecJ. (2020) „Rytmiczne szepty dajmoniona. 
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosz”a, Postscriptum Polonistyczne, 7(1), s. 119-138. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10752 (Udostępniono: 28styczeń2023).