BahnevaK. (2020) Miłosz dla bibliofilów, Postscriptum Polonistyczne, 7(1), s. 327-340. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10771 (Udostępniono: 24luty2024).