TamborA. (2020) Filmowa półka 2009 roku, Postscriptum Polonistyczne, 5(1), s. 239-250. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11074 (Udostępniono: 2luty2023).