Zakrzewska-VerdugoM. (2021) Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków, Postscriptum Polonistyczne, 28(2), s. 1-14. doi: 10.31261/PS_P.2021.28.05.