BundzaI. i NikołajczukC. (2021) Rola komunikacji niewerbalnej podczas zdalnej nauki języka obcego (na podstawie badań ankietowych), Postscriptum Polonistyczne, 28(2), s. 1-28. doi: 10.31261/PS_P.2021.28.09.