WacławekM. (2021) „Co humaniści mogą zrobić dla klimatu? Sprawozdanie z konferencji pt. Edukacja klimatyczna – kształcenie uniwersyteckie i szkoln”e, Postscriptum Polonistyczne, 28(2), s. 1-10. doi: 10.31261/PS_P.2021.28.16.