Hajduk-GawronW. (2024) „Niefikcyjność kryminału oraz jego potencjał glottodydaktyczny na przykładzie komedii kryminalnej „Morderstwo w hotelu Kattowitz" Marty Matyszcza”k, Postscriptum Polonistyczne, 32(2), s. 1-17. doi: 10.31261/PS_P.2023.32.17.