OchwatM. (2023) „Prescriptum. GEOlogos. Edukacja humanistyczna w czasach antropocen”u, Postscriptum Polonistyczne, 31(1), s. 1-13. doi: 10.31261/PS_P.2023.31.16.