LatosA. (2020) „Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społeczne”j, Postscriptum Polonistyczne, 26(2), s. 227-242. doi: 10.31261/PS_P.2020.26.18.