ReisA. (2020) O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego, Postscriptum Polonistyczne, 23(1), s. 121-141. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9782 (Udostępniono: 4marzec2024).