SkudrzykA. (2020) Dyglosja a proces socjalizacji, Postscriptum Polonistyczne, 23(1), s. 229-237. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9789 (Udostępniono: 3luty2023).