WacławekM. (2020) Przemiany profilu partnerki w stereotypie dziewczyny, Postscriptum Polonistyczne, 20(2), s. 209-222. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/9920 (Udostępniono: 3luty2023).