[1]
Czempka-WewióraM. i GrabońK., Diagnoza i postępowanie logopedyczne 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego, PSP, t. 19, nr 1, s. 147-161, paź. 2020.