[1]
TamborA. i TamborJ., „VI Światowy Kongres Polonistów: 
Polonistyka na początku XXI wieku. 
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 
Badania inter- i transdyscyplinarn”e, PSP, t. 19, nr 1, s. 317-327, paź. 2020.