[1]
PastuchM., „Emancypowanie się słów.
Nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjn”e, PSP, t. 16, nr 2, s. 31-43, lis. 2020.