[1]
JanowskaI., Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego, PSP, t. 10, nr 2, s. 177-198, grudz. 2020.