[1]
AchtelikA. i Niesporek-SzamburskaB., „Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci 
do nauczania języka polskiego jako drugieg”o, PSP, t. 10, nr 2, s. 199-218, grudz. 2020.