[1]
KrawczukA., „O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki”), PSP, t. 10, nr 2, s. 285-301, grudz. 2020.