[1]
Opacka-WalasekD., BąkM., i NęckaA., Doktorat nie powinien być 
rozszerzonym w rozmiarach magisterium, PSP, t. 9, nr 1, s. 131-139, grudz. 2020.