[1]
Podemska-AbtT., „Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsc”e, PSP, t. 9, nr 1, s. 151-172, grudz. 2020.