[1]
Dembińska-PawelecJ., „Rytmiczne szepty dajmoniona. 
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosz”a, PSP, t. 7, nr 1, s. 119-138, grudz. 2020.