[1]
BundzaI. i NikołajczukC., Rola komunikacji niewerbalnej podczas zdalnej nauki języka obcego (na podstawie badań ankietowych), PSP, t. 28, nr 2, s. 1-28, grudz. 2021.