[1]
WacławekM., „Co humaniści mogą zrobić dla klimatu? Sprawozdanie z konferencji pt. Edukacja klimatyczna – kształcenie uniwersyteckie i szkoln”e, PSP, t. 28, nr 2, s. 1-10, grudz. 2021.