[1]
OchwatM., „Prescriptum. GEOlogos. Edukacja humanistyczna w czasach antropocen”u, PSP, t. 31, nr 1, s. 1-13, cze. 2023.