[1]
ReisA., O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego, PSP, t. 23, nr 1, s. 121-141, wrz. 2020.