[1]
WacławekM., Przemiany profilu partnerki w stereotypie dziewczyny, PSP, t. 20, nr 2, s. 209-222, wrz. 2020.