PastuchM. „Emancypowanie Się Słów.
Nauczanie Słownictwa a Procesy Leksykalizacyjn”e. Postscriptum Polonistyczne, T. 16, nr 2, Nov. 2020, s. 31-43, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10210.