KisielJ. „Lechoń Homotekstualny. Recenzja Książki Barbary Czarneckiej: Ruchomy Na Szali Wagi. Lechoń Homotekstualn”y. Postscriptum Polonistyczne, T. 16, nr 2, Nov. 2020, s. 215-24, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10225.