Beattie-SmithG. Dzienniki Szkockie Dorothy Wordsworth: Kreacja Autorki Romantycznej. Postscriptum Polonistyczne, T. 27, nr 1, June 2021, s. 51-67, doi:10.31261/https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.27.03.