Zakrzewska-VerdugoM. Klimat I środowisko Naturalne W Podręcznikach Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Przeznaczonych Dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne, T. 28, nr 2, Dec. 2021, s. 1-14, doi:10.31261/PS_P.2021.28.05.