BundzaI., i NikołajczukC. Rola Komunikacji Niewerbalnej Podczas Zdalnej Nauki Języka Obcego (na Podstawie Badań Ankietowych). Postscriptum Polonistyczne, T. 28, nr 2, Dec. 2021, s. 1-28, doi:10.31261/PS_P.2021.28.09.