Wójcik-DudekM. Jak Być Ze świata? Zwrot Geologiczny I Polonistyka/Humanistyka Terenowa W Szkole. Postscriptum Polonistyczne, T. 31, nr 1, July 2023, s. 1-21, doi:10.31261/PS_P.2023.31.03.