OchwatM. „Prescriptum. GEOlogos. Edukacja Humanistyczna W Czasach Antropocen”u. Postscriptum Polonistyczne, T. 31, nr 1, June 2023, s. 1-13, doi:10.31261/PS_P.2023.31.16.